Posted on

Exploring Hong Kong: Kowloon Tong

I met Claire during my documentary film classes and spontaneously asked her if she would model me for portraits. We made several different styled pictures. We went to a Japanese garden situated close to Kowloon Tong metro station.
Claire jsem potkala během přednášek o dokumentárním filmu. Spontáně jsem se jí zeptala, jestli by se mnou nechtěla jít vyfotit pár portrétů. Šli jsme do japonské zahrady nedaleko od Kowloon Tong.